Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse for  området, og arbeide for stedets sosiale og fysiske miljø, samt for  beboernes trivsel og sikkerhet