Har du stoff til bladet send dette til redaksjonen@herrevel.com

Redaksjonen i Herre vel består av:

Andrea Stormoen

Annette Kåsane

Hallvard Lilleåsen